Status der EUROPACE 2 Systeme

BaufiSmart

I drift

KreditSmart

I drift

Europace 2 Plattform Services

I drift

BaufiLead

I drift

Nylig historikk

Ingen hendelser i 4 dager!
Störung beim ING PreScoring
BaufiSmart / BaufiSmart
Ingen hendelser i 6 dager!
Störung Provisionsabrechnung
BaufiSmart / BaufiSmart