BaufiSmart

Befintliga problem

Mätetal

  1. Percent Uptime
    Läs in...
  2. Incidents Reported
    Läs in...
  3. Total Elapsed Time (ms)
    Läs in...

Senaste historik

Inga händelser på 3 dagar!
Anfrageprozess zur Zeit nicht nutzbar
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 9 dagar!