BaufiSmart

Befintliga problem

Övervakar

Mätetal

  1. Percent Uptime
    Läs in...
  2. Incidents Reported
    Läs in...
  3. Total Elapsed Time (ms)
    Läs in...

Senaste historik

Inga händelser på 6 dagar!
Inga händelser på 4 dagar!
Störung beim ING PreScoring
BaufiSmart / BaufiSmart
Inga händelser på 6 dagar!
Störung Provisionsabrechnung
BaufiSmart / BaufiSmart